THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Gốm Bát Tràng Đoàn Quang

Địa chỉ:384 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Ho Chi Minh

Điện thoại : 0938.801.879

Email: quangnhubattrang@yahoo.com